Hotline Pracovné dni 8:00-20:00
02 / 208 28 208
Zákaznícka zóna

Zlúčenie

Oznam o zlúčení spoločností WiMAX a Slovanet

 

Základné informácie pre zákazníkov a partnerov bývalej spoločnosti WiMAX

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že s cieľom prinášať Vám kvalitnejšie a nové služby sa spoločnosť WiMAX Telecom Slovakia, s.r.o. zlúčila so svojím vlastníkom, telekomunikačným operátorom Slovanet, a. s., ktorý zároveň prebral všetky práva a záväzky voči Vám, doterajším zákazníkom a obchodným partnerom spoločnosti WiMAX.

 

Znamená to pre Vás, zákazníkov, nasledujúce prínosy a zmeny:

 • Od 1.9.2011  sa automaticky stávate zákazníkom spoločnosti Slovanet, a. s.
 • Internetové služby budete dostávať v rovnakej cene ako doteraz.
 • Faktúry za využívané služby budete dostávať už od spoločnosti Slovanet a aj úhrady odteraz poukazujte na  niektorý z účtov spoločnosti Slovanet (a s novým variabilným symbolom), ktoré nájdete uvedené na novej faktúre. Faktúry zasielame spravidla 8.-15. dňa v mesiaci.
 • Ak pre úhrady za služby využívate bankový trvalý príkaz, čo najskôr ho, prosím, zrušte a podľa údajov, uvedených na Vašej prvej faktúre, ktorú dostanete od Slovanetu (najmä nové číslo účtu a variabilný symbol), si aktivujte nový trvalý príkaz, prípadne platbu inkasom.

Kontakty

Srdečne Vás vítame medzi zákazníkmi spoločnosti Slovanet, najvýznamnejšieho alternatívneho telekomunikačného operátora na Slovensku. Odteraz nás v prípade otázok a požiadaviek  môžete kontaktovať:

 • Služby zákazníkom - V prípade Vašich požiadaviek na aktiváciu alebo zmeny služieb, rozšírenie alebo doplnenie zmlúv a pri zmenách Vašich kontaktných údajov kontaktujte v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 20:00 oddelenie služieb zákazníkom: e-mailom na sluzbyzakaznikom@slovanet.net alebo telefonicky na čísle 02 / 208 28 208 (voľba č.1).
 • Technická podpora - Pri riešení technických otázok a problémov Vám radi pomôžu naši operátori, ktorí pracujú denne aj počas sviatkov od 8:00 do 20:00. Stačí, ak pošlete e-mail na adresu technickapodpora@slovanet.net alebo zavoláte na číslo 02 / 208 28 208 (voľba č.2).

 

Dôležité upozornenie

Spolu s novou faktúrou, vystavenou už spoločnosťou Slovanet, Vám pošleme aj informácie o nových účtoch a možnostiach úhrad. V prípade potreby ich nájdete aj nižšie na tejto stránke alebo na novej stránke pre Vaše služby www.slovanet.sk.

Môj Slovanet – prehľad Vašich služieb a faktúr

Vaše nové faktúry a informácie o využívaných službách si môžete pozerať na novom portáli moj.slovanet.sk. Prihlásite sa naň s rovnakým prístupovým menom a heslom ako do doterajšieho portálu moj.wmx.sk, na ktorom pre Vás ponecháme dostupný archív doterajších faktúr.

Faktúry a platby

 

Faktúry

 • budú doručované v elektronickej podobe (e-mailom),
 • ak ste faktúry uhrádzali poštovou poukážkou, od Slovanetu budete za využívané služby dostávať s mesačnou periodicitou faktúru a poštovú poukážku Poštovej banky. Vaše faktúry a poštové poukážky budú mať nový variabilný symbol (bude na všetkých Vašich faktúrach rovnaký). Spolu s faktúrou bude uvedená tzv. informácia o stave účtu (tzv. saldo). Bude obsahovať prehľad vystavených faktúr alebo dobropisov a prijatých úhrad za posledné obdobie a na konci výšku Vášho aktuálneho preplatku alebo sumu k úhrade ku dňu vystavenia (v prípade nesúladu nás kontaktujte). Poštová poukážka bude mať predtlačenú sumu k úhrade vo výške sumy uvedenej na faktúre, nie výšku salda ako doteraz.

Možnosti Vašich platieb

Vaše faktúry môžete najpohodlnejšie uhrádzať inkasom a pri službách s nemennou výškou mesačného poplatku aj trvalým príkazom. Okrem toho je samozrejme možná pravidelná platba bežným prevodom (príkazom na úhradu) s možnosťou vybrať si z viacerých účtov Slovanetu v najväčších bankách (sú uvedené na každej faktúre). Pri platbách uvádzajte variabilný symbol z faktúry, nie číslo faktúry, pretože sú odlišné.

Nové bankové spojenia

 • TABA:     262 519 1125 / 1100
 • ČSOB:   8010-031101 8283 / 7500
 • SLSP:    0175 694 606 / 0900
 • VÚB:      156 0974 158 / 0200

Prejdite na platbu inkasom

Ak neuhrádzate Vaše faktúry inkasom, odporúčame Vám prejsť na tento spoľahlivý a pohodlný spôsob platby, pri ktorom nemusíte chodievať na poštu či do banky, ani zadávať platobné príkazy, ale vďaka inkasu budete mať Vaše faktúry uhradené automaticky a načas. Prejdite na platbu inkasom

Prejdite na elektronickú faktúru

Ak ešte nevyužívate doručovanie faktúr moderným spôsobom v elektronickej podobe (e-mailom), prejdite nanaň a prispejte tým k šetreniu životného prostredia. Aktivujte si elektronickú faktúru

Vaše otázky k platbám

Podrobné informácie o Vašich faktúrach a možnostiach platieb nájdete na internetovej stránke www.slovanet.sk v Zákazníckej zóne - Podpore (stránka Faktúry a platby).

S prípadnými otázkami k platbám za Vaše faktúry kontaktujte oddelenie fakturácie: platby@slovanet.net, tel.: 02 / 208 28 208 (voľba č.5, v pracovných dňoch 8:00 - 16:00), fax: 02 / 208 28 622.

Poznámka: správu pôvodného bankového účtu spoločnosti WIMAX prevzala spoločnosť Slovanet. Po dobu minimálne niekoľkých mesiacov zostáva tento účet funkčný a Slovanet naň bude prijímať a akceptovať aj platby omylom uhradené na tento starý účet alebo platby prostredníctvom zabudnutých a nezmenených trvalých príkazov. Tie si však čo najskôr zmeňte na nový. Ďakujeme.

Ďakujeme Vám za záujem a veríme, že nové možnosti a výhody platieb využijete a výhody spojené so zlúčením spoločností oceníte.naspäť